Follow Us

หลักฐานการโอนเงิน

หลักฐานการโอนเงิน และการขีดคร่อม

 

สิ่งสำคัญ คือ ผู้ใช้บริการทุกท่านต้องเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้จนกว่าการทำรายการจะเสร็จสมบูรณ์ และท่านต้องจัดส่งหลักฐานการโอนเงินให้dcash.bizเมื่อมีการร้องขอ

1.สำหรับผู้ใช้บริการใหม่:

  • 1.1 กรณีมีสลิปโอนเงินหรือสามารถพิมพ์หลักฐานการโอนได้ ให้ส่งหลักฐานการโอนเงิน ที่ขีดคร่อมด้วยลายมือเขียนทับบนเอกสารการโอนเท่านั้น ระบุว่า "เพื่อใช้บริการเติมเงินPayPalกับdcash.biz"
  • 1.2 กรณีไม่สามารถพิมพ์หลักฐานการโอน เช่นโอนเงินผ่านคอม/มือถือ และไม่สามารถพิมพ์หรือสแกนเอกสาร หรือไม่สามารถขีดคร่อมหลักฐานด้วยลายมือได้ ให้ท่านส่งข้อมูลเพิ่มดังนี้

1.2.1หลักฐานการโอนเงินตามปกติ
1.2.2ถ่ายภาพ บัตรประชาชน(เจ้าของบัญชีที่โอนเงินมา) คู่กับ กระดาษที่มีข้อความเขียนด้วยลายมือระบุว่า "เพื่อใช้บริการเติมเงินPayPalกับdcash.biz" 

2.ผู้ที่เคยใช้บริการแล้ว ปกติไม่ต้องส่งหลักฐาน เพียงแค่แจ้งการโอนเงินให้ถูกต้องตามสลิปโอนจริง

  • -หากdcash.bizร้องขอให้ท่านส่งหลักฐานการโอนเงิน ให้ท่านส่งไฟล์ภาพหลักฐานการโอนปกติ
  • -หากdcash.bizร้องขอให้ท่านส่งหลักฐานการโอนเงินที่ต้องขีดคร่อมด้วยลายมือเขียน ท่านจำเป็นต้องส่งข้อมูลให้เราเหมือนกรณีข้อ1

 

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลใดๆเพิ่มเติม ติดต่อdcash.bizได้ที่ O8-9OOO8449, O8-4O9llO49 หากไม่มีผู้รับสายและเราไม่ได้โทรกลับ (เนื่องจากมีหลายสายที่เป็นเบอร์โฆษณาแนะนำสินค้า)
โปรดติดต่อเราผ่านช่องทาง Line: dcash.biz หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เราจะติดต่อกลับท่านภายใน24ชม.

ด้วยความปรารถดี
dcash.biz Team