Follow Us

บริการแก้ปัญหาบัญชีPayPal

บริการ: ประสานงานPayPalเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบัญชีPayPal ดังนี้

  • การยืนยันตน
  • บัญชีถูกจำกัด/ถูกลิมิต/ถูกล็อก
  • มีการเปิดเคสกับบัญชีของท่าน หรือท่านต้องการเปิดเคสกับบัญชีอื่น
  • สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณา ต้องการเปลี่ยน/คืนสินค้า
  • ได้รับสินค้าแล้ว แต่สินค้าเสียหาย ต้องการติดต่อกับผู้ขาย
  • ไม่ได้รับสินค้า ต้องการขอเงินคืน

ค่าบริการ: ตามตกลง ขึ้นอยู่กับความยากง่าย ของปัญหา เริ่มต้นที่ 150บาทต่อรายการ